Begredelig kundebehandling fra Hafslund Strøm

Jeg hadde en mildt sagt ubehagelig samtale med en selger fra Hafslund Strøm i slutten av april, som endte med at vedkommende la på. Jeg prøvde deretter å ringe både kundeservice og sentralbord uten å nå gjennom, så jeg fylte ut klageskjemaet i stedet. Nesten tre uker senere tok Hafslund endelig kontakt, og jeg sendte dem følgende beskrivelse av hendelsen:

Jeg ble oppringt av en selger ifm at jeg fortsatt står på leveringsplikt i [redigert].

Jeg prøvde å forklare for selgeren at leiligheten står tom og blokken har sentralvarme, at det ikke er noe forbruk bortsett fra håndtverkerne som pusser opp, at jeg er klar over at jeg betaler overpris men at jeg ikke er interessert i å tegne noen avtale om strømleveranse da det uansett kommer nye leietagere om noen uker.

Han ville ikke gi seg. Han fortsatte å mase om at det kostet meg 14 øre mer per kWh (eller hvor mye det nå enn var, jeg tror han ga meg to forskjellige tall i løpet av samtalen). Jeg prøvde å gjenta at leiligheten står tom, at det ikke er noe forbruk å snakke om, og spurte om han kan fortelle meg fra null ganger 14 blir? Så sluttet han å snakke om overpris og begynte i stedet å fortelle meg at jeg «må jo lese av måleren uansett» (som om det har noen betydning i forhold til valg av leverandør?) og jeg fortalte ham at joda, den ble lest av da de forrige leietagerne flyttet ut 15. mars og vil bli lest av igjen når det kommer nye leietagere om noen uker, så han byttet til barnehageonkelstemme og gjentok «du-må-le-se-av-må-le-ren-li-ke-vel» igjen og igjen til jeg kalte ham en tosk, hvorpå han la på.

Dette blir desto mer latterlig når man vet at samtalen fant sted bare noen dager før det ble satt inn ny fjernavlest måler. Så nei, jeg må ikke lese av måleren likevel.

Skriftlig beklagelse undertegnet av vedkommende selger og hans nærmeste leder kan sendes per post til:

Dag-Erling Smørgrav [redigert]

…og det bør helst ikke ta to uker.

Det har gått nå ti dager siden jeg sendte denne eposten, og rundt fire uker siden hendelsen, og jeg har fortsatt ikke fått svar, så jeg overlater saken til Internett.

Oppdatering 2017-06-29: fortsatt ikke noe svar bortsett fra en bekreftelse på at henvendelsen er mottatt.

Oppdatering 2017-09-06: nesten fire måneder uten reaksjon.

One thought on “Begredelig kundebehandling fra Hafslund Strøm

  1. Damn, here I was hoping to find a rant on the new “automatic” electricity meters….but hey, how much intelligence do you expect from a phone seller?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.