Lokal oppvarming er en bløff

Meteorologene vil ha oss til å tro at middeltemperaturen kommer til å stige over de neste ukene, og at det i verste fall kan bli så varmt at vi må gå i shorts. De har til og med satt et navn på fenomenet: de kaller det «sommer».

Dette er selvfølgelig rent vås. Meteorologenes teori lar seg rett og slett ikke forene med fakta. De tre siste dagene har temperaturen her på Romsås knapt vært oppe i 16 °C. Hvis vi ser hele uken under ett, ser vi at temperaturen faktisk er på vei ned.

Hva får meteorologer til å finne på slike absurde teorier? Hva får pressen til å bite på og presentere dem som fakta? Hvorfor slipper ikke de som ikke tror på dette «sommer»-tullet til i media?

Det som verre er, er at myndighetene har kastet seg helt ukritisk på dette sirkuset. Det er nå snakk om å gi store deler av befolkningen fri i juli, som følge av dette «sommer»-fenomenet. Hva vil dette gjøre for landets økonomi? Var det ikke ille nok med finanskrisen?

Jeg er redd for at det vil bli en hard kamp å komme til bunns i denne saken. Det er for mange som har interesse av at sannheten ikke kommer for en dag. Men jeg gir ikke opp håpet. Hvis vi bare finner en eller annen med doktorgrad i ett eller annet (akkurat hva er ikke så nøye) som kan holde et seminar for FrP om sannheten bak den store «sommer»-bløffen, er jeg sikker på at Siv vil kaste seg på saken, og hun vil ikke gi seg før ca. en uke etter at hun kommer til makten.

Sannheten må fram!