Om religionsfrihet på Universitetet i Oslo

Teksten under er et brev som jeg i dag har sendt til Rektor Ole Petter Ottersen og Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe ved Universitetet i Oslo.

Version française

Jeg har registrert at Universitetet i dag inviterer til en samling for de som ønsker å minnes ofrene for fredagens terroristhandlinger i Paris.

Som universitetsansatt, fransk statsborger og ateist ønsker jeg å protestere mot at dette arrangement ser ut til å skulle ha et religiøst tilsnitt.

Continue reading “Om religionsfrihet på Universitetet i Oslo”

Brun og Blid møter Streisand-effekten

2013-03-26 Gunnar Tjomlid skriver om at Brun og Blid bruker kvakksalveren Joseph Mercola i markedsføringen sin.

2013-03-27 Brun og Blid fyrer tilbake med et rent personangrep som de fjerner etter noen få timer (etter sigende fordi de har kommet fram til at Tjomlid bare er en synser som ikke fortjener noe svar). Tilsvaret inkluderer er reelt gullkorn der de i praksis henviser til seg selv som objektiv tredjepart i saken.

2013-03-28 PR-ansvarlig for Brun og Blid, Haakon Schrøder – en mann med grumsete fortid, som blant annet har opplevd å bli eksludert fra bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere for uetisk praksis – ringer Tjomlid for å skjelle ham ut, noe som selvfølgelig fører til at Tjomlid skriver en tredje og enda lengre artikkel om Brun og Blids lefling med fakta, ulovlige markedsføring og sammenblanding av roller og interesser.

Continue reading “Brun og Blid møter Streisand-effekten”

Om (selv)bedrag i legemiddelindustrien

Sakset fra en sak i ABC Nyheter om overdreven bruk av antidepressiva:

«Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustri[forening]en synes det er oppsiktsvekkende at en overlege mener at forskning finansiert av industrien er designet for å finne fordelaktige effekter.
– Alle slike studier gjennomgår en etisk og vitenskapelig vurdering av myndighetene, og det vil jo være underlig om de tillater studier som er uetiske overfor pasientene, sier Bekkemellem.»

Jeg forstår at Bekkemellem er forpliktet til å forsvare legemiddelindustriens interesser, men dette blir for dumt. Holder hun oss for narr, eller er hun så naïv at hun faktisk tror på det hun sier? Subsidiært: hvilket grunnlag har hun egentlig for å uttale seg om saken? Vi snakker om en karrièrepolitiker som gikk markedsføringlinjen på videregående og gikk deretter rett inn i politikken uten noensinne å ha tatt noen høyere utdanning eller hatt en ordentlig jobb.

Påstanden som hun kaller «oppsiktsvekkende» og «underlig» er tross alt grundig dokumentert. Det gjelder ikke bare antidepressiva – der det meste som finnes av uavhengig forskning viser at effekten kun er marginalt bedre enn placebo, og at antidepressiva kan øke risikoen for selvmord, spesielt for unge pasienter – men også andre medikamenter. Blant de mest graverende eksemplene i nyere tid er Vioxx. Produsenten, Merck, gjennomførte en klinisk studie på 18 måneder der flere av pasientene over tid utviklet hjerteproblemer. Hva gjorde så Merck? De publiserte bare data fra de første 6 månedene, som er minstekravet for FDA-godkjenning, og fikk Vioxx godkjent. Det var først da pasienter begynte å dø av bivirkningene at resultatene av studien kom for en dag, og Merck ble tvunget til å trekke Vioxx fra markedet. I senere tid har det dessuten kommet frem at resultatene fra en rekke andre studier som viste positiv effekt av blant annet Vioxx var forfalsket.

Kjære Karita: spander en hundrelapp på Ben Goldacres siste bok, Bad Pharma, og skaff deg litt mer innsikt i bransjen du representerer. Er du et anstendig menneske – noe jeg inderlig håper – vil det kanskje til og med motivere deg til å gjøre noe med saken?

Resirkulering av pent brukte artikler

Dagens Næringsliv, 9. juli 2012:

Gjør det selv-familien

Med god hjelp fra venninner, slektninger og sæddonorer lager norske kvinner familie på egenhånd.

[…]

For noen år siden oppdaget befolkningsforskerne en ny tendens: Blant norske menn økte antall 40-åringer som ikke har fått barn fra 16,7 prosent til 25,6 prosent i løpet av 15 år. Blant kvinner var økningen i andelen barnløse langt mindre.

– Det er en resirkulering av pent brukte menn, altså menn som har barn med flere kvinner. Det er særlig de med høy utdanning og høy inntekt som får flere kull, sier forsker Kari Skrede ved Statistisk Sentralbyrå.

Continue reading “Resirkulering av pent brukte artikler”