Brun og Blid møter Streisand-effekten

2013-03-26 Gunnar Tjomlid skriver om at Brun og Blid bruker kvakksalveren Joseph Mercola i markedsføringen sin.

2013-03-27 Brun og Blid fyrer tilbake med et rent personangrep som de fjerner etter noen få timer (etter sigende fordi de har kommet fram til at Tjomlid bare er en synser som ikke fortjener noe svar). Tilsvaret inkluderer er reelt gullkorn der de i praksis henviser til seg selv som objektiv tredjepart i saken.

2013-03-28 PR-ansvarlig for Brun og Blid, Haakon Schrøder – en mann med grumsete fortid, som blant annet har opplevd å bli eksludert fra bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere for uetisk praksis – ringer Tjomlid for å skjelle ham ut, noe som selvfølgelig fører til at Tjomlid skriver en tredje og enda lengre artikkel om Brun og Blids lefling med fakta, ulovlige markedsføring og sammenblanding av roller og interesser.

Continue reading “Brun og Blid møter Streisand-effekten”

Om (selv)bedrag i legemiddelindustrien

Sakset fra en sak i ABC Nyheter om overdreven bruk av antidepressiva:

«Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustri[forening]en synes det er oppsiktsvekkende at en overlege mener at forskning finansiert av industrien er designet for å finne fordelaktige effekter.
– Alle slike studier gjennomgår en etisk og vitenskapelig vurdering av myndighetene, og det vil jo være underlig om de tillater studier som er uetiske overfor pasientene, sier Bekkemellem.»

Jeg forstår at Bekkemellem er forpliktet til å forsvare legemiddelindustriens interesser, men dette blir for dumt. Holder hun oss for narr, eller er hun så naïv at hun faktisk tror på det hun sier? Subsidiært: hvilket grunnlag har hun egentlig for å uttale seg om saken? Vi snakker om en karrièrepolitiker som gikk markedsføringlinjen på videregående og gikk deretter rett inn i politikken uten noensinne å ha tatt noen høyere utdanning eller hatt en ordentlig jobb.

Påstanden som hun kaller «oppsiktsvekkende» og «underlig» er tross alt grundig dokumentert. Det gjelder ikke bare antidepressiva – der det meste som finnes av uavhengig forskning viser at effekten kun er marginalt bedre enn placebo, og at antidepressiva kan øke risikoen for selvmord, spesielt for unge pasienter – men også andre medikamenter. Blant de mest graverende eksemplene i nyere tid er Vioxx. Produsenten, Merck, gjennomførte en klinisk studie på 18 måneder der flere av pasientene over tid utviklet hjerteproblemer. Hva gjorde så Merck? De publiserte bare data fra de første 6 månedene, som er minstekravet for FDA-godkjenning, og fikk Vioxx godkjent. Det var først da pasienter begynte å dø av bivirkningene at resultatene av studien kom for en dag, og Merck ble tvunget til å trekke Vioxx fra markedet. I senere tid har det dessuten kommet frem at resultatene fra en rekke andre studier som viste positiv effekt av blant annet Vioxx var forfalsket.

Kjære Karita: spander en hundrelapp på Ben Goldacres siste bok, Bad Pharma, og skaff deg litt mer innsikt i bransjen du representerer. Er du et anstendig menneske – noe jeg inderlig håper – vil det kanskje til og med motivere deg til å gjøre noe med saken?

Xocai, en sunn sjokolade? Er det helse i hver bit?

Denne artikkelen er skrevet av Espen Løkkevig og opprinnelig publisert i en annen blogg. Jeg republiserer den her som en reaksjon på at Sjokoservice Norge truet bloggens eier til å fjerne teksten fra sin blogg. Les bakgrunnshistorien her.

Det har kommet nye typer sjokolade (Xocai) på markedet som sies å være sunnere enn de sjokoladene du får kjøpt i butikken. Denne typen sjokolade skal inneholde mye mer av antioksidanter enn ”vanlig” sjokolade, samt mange andre sunne stoffer. Er dette riktig og er det verd å bruke en formue på sunn sjokolade? Les de harde fakta her. Continue reading “Xocai, en sunn sjokolade? Er det helse i hver bit?”

30 punkter du bør undersøke før du starter som Xocai distributør

Denne artikkelen er ikke skrevet av meg, men republisert som en reaksjon på at Sjokoservice Norge truet artikkelforfatteren til å fjerne teksten fra sin blogg. Les bakgrunnshistorien her.

Xocai er en sjokolade som blir omsatt i Norge gjennom direktesalg / MLM. Sjokoladen skal ha fantastiske helsemessige egenskaper og fremstilles på en ytterst hemmelig, enestående og spesiell måte. [Vi] har sett litt nærmere på om disse påstandene holder vann og kontaktet 15 norske distributører for å prøve å få oppklart punktene under. Dessverre så har ingen av dem ønsket å bidra til å belyse påstandene. Continue reading “30 punkter du bør undersøke før du starter som Xocai distributør”