Om (selv)bedrag i legemiddelindustrien

Sakset fra en sak i ABC Nyheter om overdreven bruk av antidepressiva:

«Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustri[forening]en synes det er oppsiktsvekkende at en overlege mener at forskning finansiert av industrien er designet for å finne fordelaktige effekter.
– Alle slike studier gjennomgår en etisk og vitenskapelig vurdering av myndighetene, og det vil jo være underlig om de tillater studier som er uetiske overfor pasientene, sier Bekkemellem.»

Jeg forstår at Bekkemellem er forpliktet til å forsvare legemiddelindustriens interesser, men dette blir for dumt. Holder hun oss for narr, eller er hun så naïv at hun faktisk tror på det hun sier? Subsidiært: hvilket grunnlag har hun egentlig for å uttale seg om saken? Vi snakker om en karrièrepolitiker som gikk markedsføringlinjen på videregående og gikk deretter rett inn i politikken uten noensinne å ha tatt noen høyere utdanning eller hatt en ordentlig jobb.

Påstanden som hun kaller «oppsiktsvekkende» og «underlig» er tross alt grundig dokumentert. Det gjelder ikke bare antidepressiva – der det meste som finnes av uavhengig forskning viser at effekten kun er marginalt bedre enn placebo, og at antidepressiva kan øke risikoen for selvmord, spesielt for unge pasienter – men også andre medikamenter. Blant de mest graverende eksemplene i nyere tid er Vioxx. Produsenten, Merck, gjennomførte en klinisk studie på 18 måneder der flere av pasientene over tid utviklet hjerteproblemer. Hva gjorde så Merck? De publiserte bare data fra de første 6 månedene, som er minstekravet for FDA-godkjenning, og fikk Vioxx godkjent. Det var først da pasienter begynte å dø av bivirkningene at resultatene av studien kom for en dag, og Merck ble tvunget til å trekke Vioxx fra markedet. I senere tid har det dessuten kommet frem at resultatene fra en rekke andre studier som viste positiv effekt av blant annet Vioxx var forfalsket.

Kjære Karita: spander en hundrelapp på Ben Goldacres siste bok, Bad Pharma, og skaff deg litt mer innsikt i bransjen du representerer. Er du et anstendig menneske – noe jeg inderlig håper – vil det kanskje til og med motivere deg til å gjøre noe med saken?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.