Geograhva?

Israel, Syria eller Tyrkia teller nemlig ikke.Dagbladets ellers ganske oppgående spillmagasin Press Fire kan fortelle oss at Assassin’s Creed neppe kommer til å besøke Midtøsten. Til det har jeg følgende å si:

  1. Egypt er i Nordafrika, men la oss være greie og inkludere Egypt og Tyrkia i Midtøsten.
  2. Assassin’s Creed (det første spillet) finner sted i det som i dag er Israel og Syria.
  3. Assassin’s Creed II har en flashback til en scene som utspiller seg i Akko underveis i eller kort tid etter handlingen i det første spillet.
  4. Assassin’s Creed: Brotherhood (det tredje spillet) lar deg sende agenter på oppdrag i Midtøsten.
  5. Assassin’s Creed Revelations (det fjerde) finner sted i det som i dag er Tyrkia.
  6. Assassin’s Creed Revelations lar deg også sende agenter på oppdrag i Midtøsten, selv om hovedpersonen aldri reiser dit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

To create code blocks or other preformatted text, indent by four spaces:

    This will be displayed in a monospaced font. The first four 
    spaces will be stripped off, but all other whitespace
    will be preserved.
    
    Markdown is turned off in code blocks:
     [This is not a link](http://example.com)

To create not a block, but an inline code span, use backticks:

Here is some inline `code`.

For more help see http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.